WildBerries – Berries Jam (full movie)

Миналата година момичетата от Wildberries искараха видеото, но тези дни го пуснаха за свободно гледане! Трябва да има повече такива проекти – много фън и забава по снежните склонове!

Kакто казаха те: “See you in the mountains”