Видео Сряда – Гофко Василев

След краткотрайна пауза, породена от празнични препивания, преяждания, покарвания и други веселби, „Видео Сряда“ е отново на линия!

Днес с поздрав от морето, три любими клипа ни представя Гофко Василев: