Quiksilver & Roxy Green Campaign

Вече десет години слоган на Quiksilver Group е "don’t destroy what you came to enjoy", a вълната и планината винаги са били част от логата на Quiksilver и Roxy. Чрез новата "Зелена Кампания" Quiksilver & Roxy искат да използват световната си популярност и авторитет за да повишат съзнанието за нуждата от умереното ползване и защитата на световните водни ресурси.