Още два тийзъра за „Right Brain Left Brain“

Чували ли сте за следната сентенция: "Your brain has two parts: one is left, and the other is right. Your left brain has nothing right. Your right brain has nothing left." Не знаем дали има нещо общо с новия филм на Think Thank, но пък от компанията не спират да ни заливат с кратки тийзъри. И ние сме благодарни.

Първият е с Blair Habenicht & Austen Ganger:

Вторият е с Jesse Burtner & Tim Eddy: