Forum Tweaker Lazer Boots 2

Видеото, което всички ние очаквахме да видим от Forum – обувки с лазери, експлозии, цици с лазери, кръв и пак експлозии… А Пат и Ник изглеждаха толкова щастливи преди да им експлодират главите…