Eзерото

Думите подвеждат. Ето една история в снимки…22 август 04, Витоша