Видео сряда! Антони Кръстев

След миналата най-обикновена, скучна сряда, тази седмица е отново – какво? Точно така – не просто сряда, а ВИДЕО СРЯДА! Така, че надуй звука and get your groove on с Антони Кръстев a.k.a Уангата…