Every Third Thursday – Programable LED Snowboard base

В най-новия епизод на Every Third Thursday, момчетата от Signal Snowboards представят една от най-амбициозните си идеи до този момент…