Big Air Алеко

Държавно първенство, 7 март 04, Витоша