Windells 2011 – съмър кемп

Малко съмър кемп екшън от Windelss, Mt. Hood.