Владимир Минов

Карач: Владимир Минов „Косата“, Фотограф: Димитър Иванов „Митята“