The Peddie Files – Episode 1

Под това, меко казано нестандартно име, се крие колаборация между две от легендите в сноуборда. Eddie Wall и Peter Line са винаги супер интересни, когато има дадеш възможност да се "чекнат" пред камерата.