Тадаши Фусе и приятели правят „японски горички“

Ето какво най-вероятно би видял, ако японското про, Тадаши, ти беше приятел и те беше поканил да направите една „горичка“ заедно. Тадаши е един от най-любимите ни про-та от Япония, а Япония е едно от най-яките места за пудра в света.