From Straight Lines to Triple Corks – епизод 4

2000. Зрелищата са налице. Новото столетие води със себе си и нови зрелищни трикове. Легендата Терйе Хааконсен продължава да изумява света, а състезанията стават все по-престижни и оспорвани.

From Straight Lines to Triple Corks – епизод 1
From Straight Lines to Triple Corks – епизод 2
From Straight Lines to Triple Corks – епизод 3