Ståle-Sandbech---Vierli-Park-Session---Station-To-Station

Station To Station – Vierli Park Session

Седми епизод от уебизодите на Стале Сандбек ни транспортира обратно в пространство-времето, за да станем свидетели на една пролетна сесия-погром в парка на Виерли – не голямо курортче, разположено на малко повече от 1000 метра надморска височина в южна Норвегия.