Roxy Refreshments: Argentina

Отборът на Roxy в Аржентина. По петите на Тора Брайт, Кирсти Буас, Алин Бок, Лиса Уик и Робин Ван Гин в Андите…