Романски лифт не работи

Витоша – Романски лифт не работи – лагера на обръщателното колело на горна станция е повреден. Работи се по поправката на лагера и в най-скоро време лифтът трябва да заработи отново.