Rip Curl – „Gum Movie“ епизод 2

Сигурно вече сте забелязали, че си падаме по Япония и сладката пудра, която се стели по Сигурно вече сте забелязали, че си падаме по Япония и сладката пудра, която се стели по склоновете й. Част три от новото тийм видео на Rip Curl – "Gum Movie" задава въпроса – готов ли си за японски фейсшот?…