Respect Your Elders – Resourceful Gnome Productions

Основан от Травис Паркър и Джеси Грандкоски, Resourceful Gnome Productions подготвят филмът “Respect Your Elders”. Във филмът ще участват доста от карачите на бившите Robot Food, от отбора на Airblaster както и много приятели и нови лица. Като най-новият тизър който виждаме от тях – ето малко пистички от основателите.

Карачи:
Travis Parker, Brandon Cocard, Ben Lynch, Josh Dirksen, Jed Anderson, Nick Dirks, Austin, Hironaka, Temple Cummins, Aaron Robinson, Jonas Michilot, Tim Eddy, Eric Messier, Shaun McKay, Skylar Thorton, Pat McCarthy и още…

За още забавни клипчета и най-новото около Resourceful Gnome Productions посети: resourcefulgnome.com