Първи пленум на БАССЕС

Извънредно съобщение от ген. щабът БАССЕС:

Скъпи другари и другарки,

по случай тържественото отбелязване на десетата годишнина от основаването на нашата партия, пардон асоциация, искаме да заявим на най-високо равнище благодарността си към всички членове и нечленове дали своя принос за развитието на свободното спускане и популяризирането на планинската физическа култура в нашата мила родина.

Най-официално ви приканваме да се включите във всенародния празник и да чуете отчет за дейността на партията, пардон асоциацията, на 28 Ноември 2008 г. от 20:00 ч. в столовата на УАСГ – Университет по архитектура, строителство и геодезия, бул. "Христо Смирненски" №1 .

карта

Делегатите на този пръв, но не и последен, пленум на БАССЕС са задължени да изслушат словото на председателя на висшия съвет на асоциацията и главонокомадващ екстремната армия на България другаря Иво Алтънов, след което да се включат в разнообразната музикално-артистична програма, организирана от кръжока по художествена самодейност към асоциацията.

Допускането до конгреса ще става след представяне на комсомолска книжка, пионерска връзка или бял калпак на чавдарче. Ученическите униформи са задължителни.

http://befsa.com/