Pirate Log

Arrrrgh!!! Пиратите пуснаха нова видео секция на уебсайта си – "PIRATE LOG". Посети www.pirate-movie-production.com/podcast, където можеш да гледаш вече три клипчета със сглобени кадри, които поради една или друга причина са отпаднали от "Overseas".

Абонирай се за пиратските подкастове чрез itunes
www.itunes.com/podcast?id=291788713

www.pirate-movie-production.com