MFM в Естония

Марк Франк Монтоя aka MFM и приятелите му откриват възможностите, които им предлага източния блок. В този случай, честта се пада на Естония, която се оказва доста благодатна и изпълнена с джиб възможности.