JIBBING A TOYOTA

Купчина сняг, екзотични разстения и потрошена тойота. Това не е типичното сноуборд клипче.