Ицака – изгубени и намерени кадри

Homeboys пуснаха непубликувани до момента кадри на Ицака от периода 2011-2013.