Халдор и момичетата на Monster Energy

Предупреждение! Този материал не е за хора с аритмия, тахикардия и слаби сърца като цяло. Ето как се настройва Халдор Хелгасон за месеците през които няма да има толкова много сняг.