Геш Михайлов с ново видео

Нов силен видео едит от Геш Михайлов. На глетчерите из Австрия сезонът ври и кипи.