Gentlemen’s Nitro park казва – „ще се видим отново октомври месец!“

Gentlemen’s Summer camp приключи за тази година. От Италия ни пращат снимки със странни животни които са били забелязани в сноу и скейт парковете последната седмица, както и на футболното игрище в кемпа. Следващата сесия в парка ще бъде октомври месец…