Game of SHRED: Eiki vs. Will

Snow Summit, Eiki Helgason vs. Will Lavigne, Artifact Rocker vs. Artifact и най-дългата игра на SHRED, която сме гледали до момента. Може би, ако бяха играли на шах, щеше да приключи по-скоро…
romesnowboards.com