Eco Board

Попаднахме на една интересна инициатива на Signal Snowboards озаглавена Every Third Thursday. Момчетата (и момичето) от работилницата на Signal периодично пускат серия от поредица клипчета в които строят шред инструменти от различни материали. Вчерашната серия носи името – Eco Board…

www.signalsnowboards.com