Dragon Warm-Up Session – Update

И така, дами и господа, събитието предназначено за неделя във фън парк Ариана вече носи аристократичното име – Dragon Warm-Up Session. Новостите са следните – сесията започва по обяд и ще продължи целия следобед, чак до тъмно. Освен наградите състоящи се от сезонни карти за парка, за които ви информирахме вчера, спонсорите са приготвили и награди от Dragon, за най-добре загрелите.

Извод: следобедно-неделна чил сесия, придружена от много награди – What’s not to like?