Братя Хелгасон с нов блог

Двата исландски робота – Халдор Хелгусон и неговия брат Айки Хелгасон се сдобиха с нов блог или по-скоро с нова версия на стария им, който двамата бяха започнали на любителски начала. След като за по-малко от пет месеца предишната версия събра над половин милион посещения, Халдор и Айки решиха да оптимизират нещата. Дизайна е дело на Noh Design – Оскар Нилсон и Хенрик Густавсон, които братя Хелгасон намират чрез обява във Фейсбук.

Този сезон братята снимат за Standard Films и Pirate Movie Production, а личният им видеограф (уоу) Лорд Йоханес Бренинг се е постарал на сайта да присъства доволно количество видео материал всяка седмица.

Ето и резултата – Helgasons.com