Bonus Session from Standard Films, The Storming

Още избрани кадри от най-новия филм на Standard. Този път – невиждана до момента селекция от залепени и не съвсем залепени трикове от сесия на кикър в BC.