Believers – Garbage Gang

Believers – първи тиизър от италианското крю Garbage Gang. Във въздуха усещаме силно влияние от едно конкретно течение, формирано над един конкретен кът отвъд Голямата локва…