Sunday in the park 2021 - episode 1

2021 Sunday in the Park – Ep. 1

Първи епизод за сезона от Sunday in the Park от Big Bear Mountain Resort, Калифорния. Като си нямаме наши паркове, за момента можем само да гледаме, да си спомняме какво беше, да си мечтаем и да събираме вдъхновение за DIY сесии на местния спот…