23

Васил Крумов – кратък едит от сезона

В рамките на три минути Вас Крумов ни показва как горе-долу е минал сезонът му. Дотук, разбира се, защото има още за каране.