Screen Shot 2014-12-17 at 10.21.50 PM copy

Think Thank – Getting the Legs Going

Think Thank с един едит от Брайтън. Смях, забава, слънце и много лигавене по уредите. Избухват с едно предсезонно каране. Дано скоро и по нашите курорти се заснежи така.