Pathology: A movie about snowboarding and humans

Pathology: A movie about snowboarding and humans

Ти си създател на реалността, която те заобикаля. Защото без наличието на твоя собствена гледна точка върху света, той за теб просто няма да съществува. Осъзнавайки това ти дава пълна свобода да избираш своя начин по който да възприемаш всичко около теб.

Избрахме с първия пост за 2015-та да споделим “Pathology: A movie about snowboarding and humans” с пожеланието през новата година заедно да превърнем все повече късчета случайно съществуваща реалност в позитивни емоции и добри спомени.