Няколко нови трика с Денис “Бонус” Леонтиев

Няколко нови трика с Денис “Бонус” Леонтиев

В края на сезона Денис “Бонус” Леонтиев решава да заучи няколко нови трика. Три различни излизанки с 5-чки, фронт флип със 180 аут и лейбек слайд с бек 3-ка влизанка?! На мен ми се завъртя свят само като го гледам…