hija

Хижа, Beardfrost Productions

Хижа е поредната, сгряваща душата, продукция на нашите приятели от Beardfrost Productions. За топлите хора на студените места. За това как “…хижата е последната истински социална институция в България”. Гледайте.