Coppurrh Part 1- Shred Bots

Coppurrh Part 1- Shred Bots

Няколко ръна с Торщайн Хоргмо в Копър Маунтин.