Burton Girls Presents: All Day, All Night, All Time

Burton Girls Presents: All Day, All Night, All Time

Burton този път наистина ни изненада. След като вчера те пуснаха тийзър към новите им уеб серии , днес те отново успяват да привлекат нашето внимане. Направили са изцяло три дамски уебизоди с имена “All Day, All Night, All Time”. В тях можете да видите познати имена като Kelly Clark, Kimmy Fasani и Hailey Langland. Днес естествено имаме на разположение само тийзъра, но датите за излизане на сериите са обявени.

6ти Октомври – Burton Girls Presents: All Day
20ти Октомври – Burton Girls Presents: All Night
3ти Ноември – Burton Girls Presents: All Time