112

Billy Morgan – Backside 1800 QUADRUPLE Cork

Дам….Billy Morgan завъртя  BS 1800 Quad Cork. Може да е трудно да повярвате, а дори и трудно да го произнесете правилно , но ето фактите говорят: