9 Year Old – Jesse Parkinson

9 Year Old – Jesse Parkinson

Да правилно прочетохте 9 годишният Jesse Parkinson ! Той кара едва от 4 месеца и това е неговият първи сезон. С право можем да кажем, че го може.